Bedrijfsbouw

Gebouwenverzekering

De gebouwenverzekering vergoedt de financiële schade aan uw gebouw door gevolgen van brand(blussing), storm, blikseminslag, ontploffing, luchtverkeer, neerslag, vorst, diefstal, inbraak et cetera.

Naast de standaard dekking is een aanvullende dekking voor:

 • Bereddings- en expertisekosten.
 • Bereddingskosten zijn kosten om schade te voorkomen of beperken.
 • Expertisekosten zijn de kosten voor het vaststellen van de schade en kosten.

Uitgebreide adviezen voor specialistische risico’s.

 • Industrie
 • Vereniging van eigenaren
 • Glas- & tuinbouw

Met preventieve maatregelen tegen bijvoorbeeld inbraak, blikseminslag en extreme weersomstandigheden kunt  u de kans verkleinen op schade en daarmee de te betalen premie.

Het verzekerd belang wordt vastgesteld aan de hand van de herbouwwaarde. Voor bedrijven is er geen eenvoudige rekenmeter. De waarde kan worden vastgesteld door een externe deskundig taxateur. Hiermee heeft u een garantie tegen onderverzekering.

Glasverzekering

De ramen in en om uw bedrijf zijn kwetsbaar. Een ongelukje is zo gebeurd. De glasverzekering vergoedt breuk door alle onvoorziene, plotselinge en onverwachte gebeurtenissen.

De glasverzekering is een verzekering die u meestal in combinatie met een Inventaris- en goederenverzekering of met de gebouwenverzekering wordt afgesloten. U kunt deze verzekering afsluiten als u huurder of eigenaar bent van het pand. Als u het gebouw huurt, is het verstandig om na te gaan of de verhuurder mogelijk al het glas heeft verzekerd.

Bij een glasverzekering zijn niet alleen de kosten voor het vervangen van het glas verzekerd maar ook het plaatsen van noodvoorzieningen. Ook specifiek glas, zoals glas in windschermen, hardglazen deuren en vitrines, kan tegen een geringe premie worden meeverzekerd. Wij kunnen u hier alles over vertellen.

Lichtreclameverzekering

Lichtreclame aan uw bedrijfspand is een visitekaartje voor uw bedrijf. Lichtreclame is een kostbaar en schadegevoelig object. Daarom is het belangrijk om lichtreclame goed te verzekeren.

Met een lichtreclameverzekering kunt u uw lichtreclame verzekeren. Het maakt niet uit of het lichtreclame is die buiten aan de muur of op het dak bevestigd is of als los object binnen uw bedrijfspand aanwezig is.

Lichtreclame is meestal ook verzekerd via een gebouwen- of elektronicaverzekering. Die dekking kent echter meestal beperkingen. Met een aparte lichtreclameverzekering heeft u een veel uitgebreidere dekking. Zeker als lichtreclame aan de buitenkant van het gebouw is bevestigd.

Dekking
De lichtreclameverzekering dekt schade die aan lichtreclame ontstaat door een onvoorziene gebeurtenis die niet door de installatie wordt veroorzaakt. Hieronder zijn de meest voorkomende situaties weergegeven:

 • Stormschade
 • Blikseminslag
 • Diefstal
 • Vandalisme
 • Brand, pogingen om een brand te blussen
 • Ontploffing
 • Disfunctioneren, ontstaan door constructie- of materiaalfouten

Ook zijn de kosten van demontage van de oude en montage van de nieuwe lichtreclame gedekt als bovengenoemde gebeurtenissen zich voordoen. Dit geldt ook voor kosten om verdere schade te voorkomen of te beperken en voor kosten om de schade op te ruimen. Een schade-uitkering vindt meestal plaats op basis van de dagwaarde van de lichtreclame.

Uitsluitingen
Als schade ontstaat door onderstaande oorzaken is de schade niet gedekt. Deze uitsluitingen zijn per verzekeraar verschillend:

 • Schade door normale slijtage en roestvorming
 • Opzet of grove schuld van de verzekerde
 • Onjuiste stroomvoorziening (overbelasting, verkeerde netspanning)
 • Kortsluiting, constructiefouten, (de)montagefouten, zelfverwarming en beveiligingsproblemen
 • Verplaatsing, reparatie of bewerking, zonder voorafgaand overleg met de verzekeraar
 • Natuurrampen, kernreacties of molest

Premie
De premie van een lichtreclameverzekering wordt bepaald door:

 • Aanschafprijs inclusief transport- en installatiekosten
 • Duurzaamheid van de gebruikte materialen
 • Wijze van plaatsing
 • Deskundigheid/reputatie van het installatiebedrijf.

De omgeving waarin u de lichtreclame monteert, kan een premie verhogende factor zijn. Denk hierbij aan de omgeving van sportaccommodaties, speelterreinen en scholen.

Voor meer informatie over een lichtreclameverzekering of andere verzekeringen kunt u contact met ons opnemen.