Bedrijfsschade verzekeringen

Constructie All Risks Verzekering (CAR)

Tijdens bouwwerkzaamheden biedt de Constructie All-Risks verzekering dekking voor het risico tegen schade aan het werk in aanbouw of de bestaande eigendommen van de opdrachtgever. Goederen onder opzicht en het werk zijn uitgesloten op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. De Constructie All Risks (CAR) verzekering biedt uitkomst. Deze verzekering wordt door veel opdrachtgevers als voorwaarde gesteld om deel te nemen aan een openbare inschrijving. Het is dan ook belangrijk dat u optimaal gebruik kunt maken van bestaande faciliteiten die de verzekering biedt.

De dekking van de CAR verzekering biedt een aantal rubrieken:

 • Het werk
 • Bestaande eigendommen van de opdrachtgever
 • Hulpmaterieel
 • Persoonlijke eigendommen van bouwdirectie en personeel
 • Transport van bouwcomponenten
 • Aansprakelijkheid (secundaire dekking)

Afhankelijk van uw bedrijfsvoering en jaaromzet zijn er verschillende dekkingsvarianten mogelijk voor de CAR-verzekering.

 • Doorlopende CAR-verzekering: bestemd voor bouwbedrijven in de burger- en utiliteitsbouw
 • Aflopende CAR-verzekering: bestemd voor bouwbedrijven en bedrijfsmatige opdrachtgever per project
 • CAR-verzekering voor particulieren: bestemd voor particulieren die in eigen beheer een woonhuis (laten) verbouwen.

Werkmaterieel verzekering

De land-/werkmaterieelverzekering is een verzekering voor bijvoorbeeld:

 • heftrucks
 • palletwagens
 • maai-, oogst- en graafmachines
 • tractoren, hoogwerkers en shovels

Met deze verzekering kunt u uw werkmaterieel en landbouwmachines verzekeren tegen de risico’s die het gebruik met zich meebrengt. De verzekering geldt zowel voor binnen als voor buiten uw bedrijfsterrein.

Als u alleen een aansprakelijkheidsverzekering neemt, bent u gedekt voor de schade die u met uw machine aan anderen toebrengt. Dat kan bijvoorbeeld een botsing met een ander voertuig zijn, maar ook een kabel die door een graafmachine wordt vernield. Als u gebruikmaakt van de openbare weg, zoals een tractor regelmatig doet, is een dergelijke verzekering verplicht.

Bij de cascoverzekering is ook de schade aan uw eigen machine gedekt.
U bent verzekerd tegen:

 • brand, ontploffing, kortsluiting, blikseminslag en zelfontbranding
 • diefstal
 • botsen, omslaan, slippen, van de weg of te water raken
 • ook bijvoorbeeld stallings- en bergingskosten, noodreparaties en opruimingskosten worden vergoed

Bij de cascoverzekering inclusief “eigen gebrek” zijn ook de gevolgen van gebreken aan de machine zelf, zoals bijvoorbeeld haarscheurtjes, materiaalfouten, constructiefouten en metaalmoeheid gedekt.

Voor een passend advies kunt u altijd een afspraak maken met onze ervaren adviseur.