Woonverzekeringen

Inboedelverzekering

Wanneer u uw huis heeft ingericht wilt u dit graag goed verzekeren tegen eventuele schade. Hiervoor kunt u een inboedelverzekering afsluiten. Wat is een inboedel? Inboedel zijn zaken in huis en/of schuur die niet nagelvast zitten. Ze zijn ‘verhuisbaar’ zonder dat u iets moet losmaken. Deze zaken worden ook wel roerende goederen of roerende zaken genoemd. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Meubelen
 • Audiovisuele apparatuur
 • Gereedschap
 • Kleding
 • Boeken

Er zijn gebeurtenissen waarbij schade aan die roerende zaken kunnen ontstaan. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Brand
 • Waterschade
 • Diefstal
 • Vandalisme
 • Schroei- en/of smeltschade

Met een inboedelverzekering bent u gedekt tegen dit soort gebeurtenissen. Echter, bepaalde zaken moeten aanvullend verzekerd worden omdat ze niet (of beperkt) onder de standaard dekking vallen. Dit zijn bijvoorbeeld sieraden, antiek, schilderijen, muziekinstrumenten en (dure) audiovisuele apparatuur. Voor een aantal hiervan kunt u een kostbaarhedenverzekering afsluiten. Let bij het afsluiten van een inboedelverzekering goed op wat wel en niet verzekerd is! Bij een inboedelverzekering heeft u meestal keuze uit een aantal dekkingen zoals:

 • Basis: brand, blikseminslag, waterschade, diefstal en vandalisme.
 • Uitgebreid: Aanvulling op de basisdekking zoals schroei- en smeltschade, schade aan de inhoud van de vriezer of koelkast bij stroomuitval, hak- en breekwerk voor het opsporen van defect aan leidingen en diefstal van tuinmeubilair of tuingereedschap.
 • All-Risk: Met deze dekking bent u ook verzekerd als u per ongeluk zelf schade toebrengt aan uw eigen inboedel.

Schade door natuurrampen, terrorisme en oorlogsgeweld zijn standaard uitgesloten. De inboedel wordt meestal tegen nieuwwaarde verzekerd. Dat betekent niet automatisch dat u altijd de nieuwwaarde krijgt uitgekeerd. Er geldt in bepaalde gevallen een afschrijving, waardoor de uitkering lager kan uitvallen. U ontvangt bijvoorbeeld de dagwaarde als de waarde van een object minder dan 40% van de huidige nieuwwaarde is en geldt ook bij gehuurde objecten.

Voldoende verzekerd?
Hoe weet u of u voldoende verzekerd bent? Het is moeilijk om een exact bedrag te bepalen van de totale inboedel. Daarom is er een inboedelwaardemeter. Hiermee kunt u aan de hand van een aantal vragen bepalen wat ongeveer de totale waarde van de inboedel is. Door deze inboedelwaardemeter in te vullen bent u nooit onderverzekerd!

Wij kunnen samen met u bepalen welke inboedelverzekering het beste bij u past. Neem dan gerust contact met ons op.

Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren, verkort ook AVP genoemd, dekt de schade die u of een van uw gezinsleden (inclusief aanwezige huisdieren) maakt aan derden. Dat kan bijvoorbeeld letselschade zijn maar ook materiële schade. U hoeft de schade niet altijd direct zelf veroorzaakt te hebben. Het gaat dus eigenlijk om schade waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld. Enkele voorbeelden zijn:

 • Een gesprongen waterleiding veroorzaakt waterschade bij uw buren
 • Uw kind valt met de fiets tegen de auto van andere mensen
 • Uw hond bijt in het been van de postbezorger waarvoor hij behandeld moet worden door een arts.
 • U stoot in een winkel per ongeluk iets om
 • Uw zoon schopt per ongeluk een bal door de ruit van de buren

Met de aansprakelijkheidsverzekering zijn al dit soort gebeurtenissen gedekt. Deze verzekering is niet verplicht, maar wel handig om af te sluiten. Schadegevallen kunnen namelijk wel eens heel duur uitvallen (bijvoorbeeld smartengeld). Zonder deze verzekering zult u die zelf moeten betalen. De dekking van de schade is beperkt tot een bepaald maximum (meestal tussen de € 1.000.000,- en € 5.000.000,- per gebeurtenis) maar is in de meeste gevallen wel wereldwijd. Welke zaken vallen niet onder een aansprakelijkheidsverzekering? Enkele voorbeelden zijn hieronder weergegeven.

 • Schade die opzettelijk door u is toegebracht
 • Schade aan zaken die u gehuurd of geleend heeft
 • Motorrijtuigen, caravans, vaartuigen waar je een vaarbewijs voor nodig hebt
 • Schade aan zaken van een persoon die meeverzekerd is op uw polis (gezinsleden)
 • Groepsaansprakelijkheid (als u deel uitmaakt van een groep die schade veroorzaakt)
 • Schade in het kader van de uitoefening van een (neven)beroep

Eigen risico
Om te voorkomen dat veel kleine schades worden ingediend (met hoge verwerkingskosten) is vaak sprake van een eigen risico. Het eigen risico kan meestal worden gekozen. Voor kinderen geldt vaak een verhoogd eigen risico. De hoogte hiervan speelt een belangrijke rol bij het vaststellen van de premie. Hoe hoger het eigen risico des te lager is de premie.

Gezinsdekking
Als u een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking hebt, zijn de volgende personen meeverzekerd:

 • Verzekerde
 • Partner
 • Thuiswonende (stief)kinderen
 • Uitwonende kinderen die studeren
 • Inwonende (schoon)ouders
 • Logés voor zover zij zelf niet verzekerd zijn
 • Huispersoneel dat bij u in dienst is

Wilt u meer weten over de aansprakelijkheidsverzekering? Neem dan gerust contact met ons op.

Glasverzekering

Een glasverzekering is vaak onderdeel van een opstalverzekering. Dat is meestal goedkoper dan een aparte glasverzekering. Waarom dan een aparte glasverzekering? Het komt regelmatig voor dat een verhuurder of een vereniging van eigenaren wel de opstal verzekerd heeft maar daarbij het glas niet extra verzekerd heeft. In dat geval raden wij u aan om een aparte glasverzekering af te sluiten. Vraag aan de verhuurder of de vereniging van eigenaren (indien van toepassing) of het glas in uw woning is meeverzekerd!

Een glasverzekering verzekert alleen het glas voor eventuele schade aan de ramen van uw woning. Het gaat dan om glas dat bedoeld is om licht door te laten. Het aanbrengen van een noodvoorziening behoort meestal ook tot de glasverzekering. Glas-in-lood, windschermen en speciaal isolerend glas dienen vaak aanvullend verzekerd te worden. Zaken zoals spiegels en aquaria zijn niet verzekerd.

Uitsluitingen
Uitgesloten zijn schades ontstaan door een aardbeving, overstroming, oorlog en dergelijke. Ook schade die door verbouwingswerkzaamheden, verplaatsing of bewerking van het glas ontstaan zijn is uitgesloten. Bij dubbel glas is het doorslaan van ruiten (vocht in de ruit) niet gedekt. Ook uitgesloten is breuk als gevolg van brand, ontploffing en inbraak (of een poging daartoe) want dit is al gedekt via de opstal- en/of inboedelverzekering).

Premie
De premie voor een glasverzekering is meestal afhankelijk van het aantal vertrekken in een woning. De zolder en badkamer tellen daarbij niet mee. Er kan ook worden uitgegaan van de oppervlakte per ruit (het oppervlakte-tarief). Dit is per maatschappij verschillend. Voor grote oppervlakken, extra dik glas, bewerkt glas of speciaal glas (bijvoorbeeld isolerende beglazing) kunnen afwijkende premietarieven gelden.

Wij kunnen bepalen of een glasverzekering voor u van toepassing is. Neem dan gerust contact met ons op.

Opstalverzekering

Een opstalverzekering is nodig om u te beschermen tegen de financiële gevolgen van schade aan de woning. Wat is een opstal? Naast de woning zelf zijn ook alle objecten die nagelvast aan de woning zitten opstal. Nagelvast wil zeggen dat ze eerst los gemaakt moeten worden alvorens ze verplaatsbaar zijn. Deze objecten worden ook wel onroerende goederen of onroerende zaken genoemd. Enkele voorbeelden:

 • Keuken, exclusief apparatuur
 • Badkamer, exclusief badkamermeubelen
 • Vloerbedekking
 • Schuur
 • Tuinschutting

Er zijn gebeurtenissen waarbij schade aan onroerende zaken kunnen ontstaan. Enkele voorbeelden:

 • Brand
 • Waterschade
 • Vandalisme
 • Blikseminslag

Met een opstalverzekering bent u gedekt tegen dit soort gebeurtenissen. Let bij het afsluiten van een opstalverzekering goed op wat wel en wat niet verzekerd is! Zeker als er in de woning bijzondere elementen aanwezig zijn. Schade door natuurrampen, terrorisme, (atoom)kernreacties en oorlogsgeweld zijn standaard uitgesloten. Bij een opstalverzekering kan er gekozen worden uit verschillende dekkingen. Enkele voorbeelden zijn:

 • Standaarddekking: deze dekt de schade door oorzaken zoals brand, blikseminslag, vandalisme, ontploffing, omvallende bomen, water en storm.
 • Uitgebreide dekking: naast de standaarddekking is ook schroei-, zeng- en smeltschade verzekerd. Ook de kosten van breekwerk als er een defect in een leiding moet worden opgespoord zijn verzekerd.
 • All risk: hiermee is meestal ook de ‘eigen schuld’ schade gedekt. Als u zelf schade zonder opzet maakt dan is deze schade met een all risk verzekering gedekt.

Huurder/eigenaar van een appartement
Als huurder van een woning of eigenaar van een appartement hoeft u over het algemeen niet zelf een opstalverzekering af te sluiten. Daar zorgt de verhuurder (bij huur) of de vereniging van eigenaren (bij koop) voor. Check voor de zekerheid altijd bij de eigenaar of de woning verzekerd is!
Glas
Glas is een apart geval. Glas behoort meestal niet tot de standaard opstalverzekering. Deze is vaak wel aanvullend mee te verzekeren. Ook is er een aparte glasverzekering waarmee u alle beglazing kunt verzekeren. Let bij het afsluiten van een opstalverzekering dus goed op of glas meeverzekerd is!

Voldoende verzekerd?
Hoe weet u of uw opstal voldoende verzekerd is? Het is moeilijk om de juiste herbouwwaarde te bepalen. Let op dat de herbouwwaarde niet hetzelfde is als de verkoopwaarde van de woning. De herbouwwaarde is meestal lager dan de verkoopwaarde. Er is een herbouwwaardemeter waarmee u kunt berekenen wat ongeveer de totale herbouwwaarde zal zijn. Door deze herbouwwaardemeter in te vullen bent u nooit onderverzekerd!

Wij kunnen voor u bepalen welke opstalverzekering het beste bij u past. Neem dan gerust contact met ons op.

Kostbaarhedenverzekering

Het doel van een kostbaarhedenverzekering is om waardevolle voorwerpen of verzamelingen (extra) te verzekeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Sieraden en/of juwelen
 • Schilderijen
 • Antiek
 • Muziekinstrumenten
 • Postzegel- en/of muntenverzameling

Dit soort zaken is meestal beperkt verzekerd via de inboedelverzekering. Controleer dus eerst uw inboedelverzekering tot welke waarde uw kostbaarheden verzekerd zijn. Aan de hand daarvan kunt u bepalen of een aanvullende kostbaarhedenverzekering nodig is. Wij kunnen u daarbij helpen.

Bij nieuw aangekochte kostbaarheden wordt het verzekerd bedrag gebaseerd op de aankoopprijs. Oudere of antieke voorwerpen moeten getaxeerd worden. Het taxatiebedrag wordt dan als verzekerd bedrag genomen. Als het voorwerp gerepareerd kan worden, worden de kosten voor herstel vergoed. Als dit niet mogelijk is (geen onderdelen of diefstal) dan geldt het taxatiebedrag, de dagwaarde of de nieuwwaarde als uitgangspunt.

Net als bij de inboedelverzekering is schade door natuurrampen, terrorisme en oorlogsgeweld standaard uitgesloten. Ook zijn zaken zoals slijtage bij gebruik, schade door gebreken in het object of schuld door onzorgvuldigheid van uzelf niet gedekt.

In tegenstelling tot de inboedelverzekering verzekert de kostbaarhedenverzekering ook voorwerpen buitenshuis. Het is dus een goede aanvulling op uw inboedelverzekering als u uw voorwerpen wel eens meeneemt. Uw kostbare voorwerpen zijn verzekerd tegen schade, verlies en diefstal. Voorwerpen zoals sieraden, laptop, muziekinstrument en camera kunnen over de hele wereld verzekerd worden. Voor kunst en antiek geldt meestal dat ze alleen thuis verzekerd zijn.

Wij kunnen helpen bij het bepalen of een kostbaarhedenverzekering voor u van toepassing is. Neem dan gerust contact met ons op.

Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering geeft u recht op juridisch advies en rechtshulp bij geschillen en bepaalde gebeurtenissen. Dit geldt ook voor gebeurtenissen in het buitenland. Het juridisch advies en rechtshulp worden uitgevoerd door de jurist van de rechtsbijstand verzekeraar. Kosten van inschakeling van externe deskundigen of advocaten vallen meestal onder de rechtsbijstand dekking. Een rechtsbijstandsverzekering kent standaard drie modules waarvoor u zich kunt verzekeren.

 • Verkeer
 • Wonen
 • Inkomen

Verkeer
U heeft een aanrijding met een motorfiets en het is niet duidelijk wie schuld heeft. U steekt over en wordt geschept door een auto. Dit soort zaken brengt vaak een vervelende en langdurige nasleep met zich mee. Met een rechtsbijstandverzekering wordt u geholpen met deze zaken. Het kan zijn dat u al een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten als aanvulling op uw autoverzekering. Dit betekent dat u alleen rechtsbijstand krijgt door een gebeurtenis met de auto. De verkeersmodule van de rechtsbijstandverzekering geeft ook rechtsbijstand indien u als voetganger, fietser of als andere bestuurder (zijnde niet de auto), aan het verkeer deelneemt.

Wonen
De buren gaan verbouwen en ze houden zich niet aan gemaakte afspraken met u. U krijgt onterecht geen bouwvergunning voor het willen plaatsen van een dakkapel. Met een rechtsbijstandverzekering kunt u hiervoor om advies en rechtshulp vragen. De jurist van de rechtsbijstand verzekeraar zorgt voor de nodige acties.

Inkomen
U heeft bijvoorbeeld problemen met uw werkgever waardoor uw baan in gevaar komt. U heeft toegezegd gekregen dat u een nieuw jaarcontract krijgt maar op het laatste moment krijgt u deze zonder reden toch niet. Uw rechtsbijstandsverzekering biedt hierbij juridische hulp.

Sommige verzekeraars verstrekken nog meer (aanvullende) modules. Hierbij kan gedacht worden aan modules als verhuur eigen woning, pleziervaartuigen, echtscheiding, vermogensbeheer en een tweede woning.

Geen dekking
Op een rechtsbijstandverzekering kan geen beroep gedaan worden bij conflicten die al speelden of waar een conflict te verwachten was op het moment van afsluiten van de verzekering. De meeste verzekeringsmaatschappijen hanteren daarom een wachttijd. Deze wachttijd gaat in op het moment dat de verzekering afgesloten wordt en kan variëren van 6 weken tot 3 maanden. De wachttijd geldt voor alle zaken die in de polis genoemd worden.

Polisvoorwaarden
Lees altijd de polisvoorwaarden van de verzekering goed door voordat u deze afsluit! Hierin staat belangrijke informatie over de dekking(en), premie en eventuele uitsluitingen. Ook kan een eigen risico van toepassing zijn per gebeurtenis.

Wilt u meer weten over de rechtsbijstandverzekering of de mogelijkheden van de modules? Neem dan gerust contact met ons op.