Ondernemer verzekeringen

Pensioenregeling ondernemer

De pensioengerechtigde leeftijd hangt af van uw geboortedatum en kan 65, 66 of 67 jaar zijn. Bent u als ondernemer bewust van uw inkomen als u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt? Belangrijk om te weten is dat de overheid u stimuleert voor het treffen van een pensioenvoorziening. Begin tijdig met het regelen van een pensioenvoorziening want later komt eerder dan u denkt.

Als ondernemer kunt u gebruik maken van een gunstige fiscale wetgeving waarbij u zo optimaal mogelijk een pensioenvoorziening kunt treffen. U kunt pensioen opbouwen in privésfeer of in uw bedrijf. Het kapitaal kunt u opbouwen in een verzekering maar ook op een geblokkeerde spaarrekening. Zie onze informatiepagina over bank sparen.

Bij het bepalen van de hoogte van het op te bouwen pensioen moet u rekening houden met een aantal fiscale spelregels. Op basis van de winst uit de onderneming kunt u elk jaar een deel van deze winst toevoegen aan uw oudedagsreserve. Het deel van de winst mag nooit hoger zijn dan 12%. Ook hier zijn bepaalde spelregels en grenzen aan verbonden. Wij kunnen u hier alles over vertellen.

Houd ook rekening met uw directe nabestaanden. Als u komt te overlijden is het voor hen ook belangrijk dat zij een inkomen genieten om normaal door te kunnen leven.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering ondernemer

Als ondernemer neemt u dagelijks beslissingen. Veel zaken zijn hierbij vanzelfsprekend zolang u arbeidsgeschikt bent. Het is belangrijk af en toe stil te staan bij zaken die minder vanzelfsprekend zijn.

Het treffen van een financiële buffer om onvoorziene kosten op te vangen is binnen uw onderneming erg belangrijk. Veelal zullen inkomsten geruime tijd doorlopen als de orderportefeuille goed gevuld is. Voor de langere termijn is het belangrijk een bewuste keuze te maken. Voorkomen is beter dan genezen.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is een voorziening waarmee u het wegvallen van uw inkomen kunt verzekeren. Hierbij kunt u zelf keuzes maken:
• Wanneer komt de verzekering tot uitkering? Wachttijd van 14 – 730 dagen.
• Welke minimale mate van arbeidsongeschiktheid? Keuze tussen 35% – 100%.
• Jaarlijkse stijging van het verzekerd inkomen (of gelijkblijvend). Meestal 1% – 3%.
• Gangbare of passende arbeid?
• Tot welke leeftijd wilt u zich verzekeren? Keuze tot meestal de pensioengerechtigde leeftijd.
De premie voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering is sterk afhankelijk van de bovenstaande gemaakte keuzes!