Inventaris

Inventaris- en goederen verzekering

De inventaris- en goederenverzekering vergoedt  de financiële schade aan uw inventaris en goederen door de gevolgen van brand(blussing), storm, blikseminslag, ontploffing, luchtverkeer, neerslag, vorst, diefstal, inbraak et cetera.

Naast schade aan de inventaris en goederen kan zich ook schade voordoen aan het gebouw . Indien u geen eigenaar bent van het pand, maar huurder kunt u er voor kiezen een verbouwing van het pand als huurdersbelang mee te verzekeren.

Kenmerken risico’s van een inventaris en goederen verzekering zijn bijvoorbeeld:

 • Wegvallen van watervoorziening, gas- of stroomvoorziening.
 • Gewelddadige beroving en afpersing.

Aanvullende dekkingen zijn mogelijk:

 • In bijgebouwen en gemeenschappelijke ruimtes op het risicoadres
 • Elders in Nederland in andere gebouwen

Wij kunnen u hierin adviseren en voor u de verschillende verzekeringen uitzoeken

Computer- en elektronicaverzekering

Computer en elektronische apparaten zijn niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven van de 21e eeuw.  Het uitvallen van een netwerk of verloren gaan van data kan veel impact hebben op uw bedrijfsvoering.  De reconstructie van uw administratie vormt een belangrijk onderdeel van de risico-inventarisatie en risico-evaluatie.

De standaard dekking betreft schade door:

 • Eigen gebrek voor zover het computer- en randapparatuur betreft.
 • Brand en ontploffing Iedere plotseling van buiten komende gebeurtenis (bliksem, inductie, stoten en vallen)
 • Diefstal of poging daartoe na braak uit een gebouw
 • Vandalisme, rellen en opstootjes

Aanvullende dekkingen zijn mogelijk, waaronder:

 • Expertisekosten
 • Bereddings-, opruimings- en aanpassingskosten
 • Overdekking
 • Uitbreiding dekkingsgebied (Europa/wereld)
 • Extra Kostenverzekering  extra kosten die gemaakt moeten worden voor het opheffen of voorkomen van bedrijfsstagnatie.
 • Data-/Programmatuurverzekering de kosten van herstel van data en/of programmatuur voor zover dit noodzakelijk is voor de voortzetting van het bedrijf.

U heeft vast nog veel vragen over de mogelijkheden met betrekking tot de verschillende verzekeringen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Geldverzekering

Het ontvangen, bewaren en vervoeren van geld brengt risico’s met zich mee. Als in uw onderneming regelmatig contant geld aanwezig is, is een geldverzekering het overwegen waard. Als ondernemer kunt u met organisatorische preventiemaatregelen binnen uw onderneming veel zaken regelen.

De dekking op algemene verzekeringen, zoals de inventaris- en goederenverzekering, is veelal beperkt tot een laag geldbedrag of bij een bedrijfsgebouw met braak aan de buitendeur.

Een specialistische geldverzekering is een verzekering waarbij de dekking geldt bij zowel aanwezigheid als afwezigheid van het personeel in het bedrijf.

Afpersing en beroving komen niet alleen bij anderen voor, maar het kan ook uw medewerkers overkomen. Het omgaan met een overvaller, de nazorg aan het personeel, maar ook de dekking na braak aan het woonhuis maakt deel uit van de risico-inventarisatie.

Naast de standaard dekking van het geld in en om het gebouw zijn er veel aanvullende risico’s mee verzekerbaar op een geldverzekering. Vals geld, geld van derden, schade aan roerende zaken en het ongevallen risico zijn veel gebruikte mogelijkheden van een geldverzekering.

Onze adviseur kan u verschillende mogelijkheden voorrekenen.