Transport verzekeringen

Vrachtautoverzekering

Het werken met vrachtauto’s brengt veel risico’s met zich mee: verkeersschade, stilstand na een ongeval, vervoer van gevaarlijke stoffen, het gebruik van laad- en loskleppen of kranen op auto’s.

Het is belangrijk dat uw vrachtauto’s goed verzekerd zijn. Voor de vrachtautoverzekering bestaan de volgende dekkingsmogelijkheden:

Wettelijke aansprakelijkheid (WA) verkeersrisico;
U bent wettelijk verplicht uw aansprakelijkheid voor de gevolgen van aanrijdingen te verzekeren.

Volledig casco, beperkt casco, brand/diefstal, brand;
Wanneer een voertuig wordt gestolen of beschadigd raakt, kost het geld om de schade zelf te herstellen of om het voertuig te vervangen. U kunt er voor kiezen uw voertuig tegen de kosten van deze schade te verzekeren. Voor de beveiliging van voertuigen worden beveiligingsinstallaties door verzekeraars voorgeschreven. Dit is afhankelijk van de nieuwwaarde en het type van het voertuig.

Werkrisico;
Het werken met laad-en loskleppen, kranen en walking floors brengen risico’s met zich mee. Deze risico’s kunnen worden verzekerd.

Vervoer WA gevaarlijke stoffen:
Schade die het gevolg is van het vervoeren van gevaarlijke stoffen vereist een speciale verzekering. De aansprakelijkheid die een schuldschade oplevert kan immers oplopen tot maar liefst 39 miljoen euro. De wettelijk bepaalde minimum verzekerde som bij het vervoer van gevaarlijke stoffen is 6,8 miljoen euro.

 • Vanwege de grote risico’s die gevaarlijke stoffen met zich meebrengen stelt de wet daarnaast nog aansprakelijkheidslimieten. Deze limieten zijn vastgelegd in het uitvoeringsbesluit Aansprakelijkheid Gevaarlijke Stoffen en Milieuverontreiniging en kunnen oplopen tot 30 miljoen SDR ( ongeveer 39 miljoen euro ). Alleen al het feit dat u gevaarlijke stoffen vervoert, is voldoende voor aansprakelijkheid in geval van schade. Zelfs wanneer pas bij schade blijkt dat er vermoedelijk gevaarlijke stoffen in het spel zijn, geldt automatisch de aansprakelijkheidslimiet volgens het uitvoeringsbesluit.
 • Uw aansprakelijkheid wordt dus wettelijk beperkt, maar er zijn maar weinig transportbedrijven die een grote schadeclaim kunnen overleven. Een passende verzekering is van groot belang. Zie ook goederentransportverzekering.

Chauffeursbagage;
Bij een ongeval worden de persoonlijke eigendommen van inzittenden in de cabine vaak beschadigd of vernietigd. Vooral internationale chauffeurs hebben vaak veel persoonlijke bezittingen bij zich.

Rechtsbijstand;
Een verzekering dekt niet altijd alle schade, zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen uw vrachtauto alleen WA te verzekeren. Als u wel Volledig Casco verzekerd bent, is bovendien vaak een eigen risico van toepassing, waardoor u toch een deel van de schade zelf betaalt. Als iemand anders aansprakelijk is voor de door u geleden schade, bent u het beste af met een rechtsbijstandverzekering.

Extra bedrijfskosten:
Als u de schade aan het eigen voertuig Volledig Casco hebt verzekerd dan kunt u ook bedrijfskosten (stilstandschade) verzekeren. Deze kosten vallen niet standaard onder de WA- of Cascodekking van het verzekerde motorrijtuig. Bij deze extra dekkingsmogelijkheid vergoedt de extra kostenverzekering het door u verzekerde bedrag voor extra bedrijfskosten gedurende de technische reparatieduur van een schade. De dagvergoeding ontvangt u op basis van de technische reparatieduur. U hoeft de extra schade niet aan te tonen.

De extra kosten die voorkomen bij schade kunnen bijvoorbeeld voortkomen uit:

 • Bedrijfsstilstand van de vrachtauto c.q. trailer/aanhangwagen
 • Het inzetten van een vervangende (huur-)auto
 • Loonkosten van de chauffeur die een rit niet meer kan afmaken
 • Kosten voor het regelen van de schade, ook door iemand binnen het eigen bedrijf.

Schadeverzekering inzittenden;
Onder deze dekking is verzekerd schade die een inzittende lijdt als gevolg van een ongeval met het voertuig. Hierbij gaat het om zowel zaak- als letselschade.

Ongevallen inzittenden;
Deze dekking keert eenmalig een bedrag uit wanneer een inzittende komt te overlijden of blijvend invalide wordt als gevolg van een ongeval met het verzekerde voertuig.

Wagenparkverzekering

Bestaat uw wagenpark uit tien of meer voertuigen? Dan bent u voordeliger uit met een wagenparkverzekering. De wagenparkverzekering vergoedt de schade aan uw personen-, bestel-, en/of vrachtauto’s en motoren.

De dekking van de wagenparkverzekering is afhankelijk van de samenstelling van uw wagenpark, het soort vervoer, het vervoersgebied en het schadeverloop. Naast de verplichte wettelijke aansprakelijkheid bestaat de mogelijkheid uit beperkt- en volledig casco dekking.

Beperkt casco dekking vergoedt onder meer schade door veroorzaakt door brand en diefstal. Volledig casco dekking vergoedt schade veroorzaakt door vrijwel alle mogelijke oorzaken.

Aanvullend kan worden gekozen uit:

 • ongevallen inzittendenverzekering: bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval wordt aan iedere inzittende een vast bedrag uitgekeerd
 • rechtsbijstandverzekering: geeft juridische hulp
 • schadeverzekering inzittenden: vergoedt schade van inzittenden

De risico’s die u loopt met uw wagenpark zijn specifiek voor uw bedrijf. Daarom is een goede wagenparkverzekering die aansluit op uw verzekeringsbehoeften maatwerk. Risicoanalyse en preventieadvies staan daarbij centraal. Uiteraard kunt u kiezen uit uiteenlopende dekkings- en kortingsvormen.

Eigenvervoerverzekering

Veel bedrijven vervoeren hun goederen en producten met eigen bestel- en vrachtauto’s. Meestal gaat dit goed. Als er een keer iets mis gaat, moet u zelf voor de schade betalen.

Een eigen vervoerverzekering vergoedt de financiële gevolgen van verlies en beschadiging van vervoerde goederen. De dekking geldt zowel tijdens het transport als tijdens het laden en het lossen.
Standaard omvat de verzekering een aantal verschillende rubrieken zoals :

 • 24-uursdekking tegen diefstal na braak en beschadiging
 • Bederf door uitval van de koelinstallatie
 • Stakersrisico is mee te verzekeren
 • Vertragingsschade door een gedekt evenement

De verzekering is geschikt voor het midden- en kleinbedrijf waarvan personeel de bedrijfsauto mee naar huis neemt en het gereedschap in de bedrijfsauto achterlaat.

Wij kunnen u hier uitgebreid over informeren. Neemt u contact met ons op voor een afspraak.

Goederentransportverzekering

Voor u als opdrachtgever is het, vanwege de beperkte aansprakelijkheid onzeker of er bij schade ook een schadevergoeding wordt uitgekeerd als er iets met uw goederen gebeurd. Om eindeloze discussies te voorkomen kan een transportverzekering worden afgesloten.

Als u als ondernemer uw producten laat bezorgen door een externe vervoerder zal de vervoerder gebruik maken van een vervoerdersovereenkomst.  In de vervoerdersovereenkomst staan de transportvoorwaarden. Er zijn transportvoorwaarden voor verhuizers (AVVV), voor nationaal transport (AVC) en voor internationaal transport (CMR).

De vervoerdersovereenkomst is geschreven door en vooral voor de vervoerder. Tijdens het transport kunnen goederen gestolen worden, beschadigd raken of zelfs helemaal verloren gaan. Een beroepsgoederenvervoerder is op grond van de vervoerdersovereenkomst vaak aansprakelijk voor de ontstane schade. Met de vervoerdersvoorwaarden zijn zij echter vaak beperkt aansprakelijk. Bij nationaal transport tot een bedrag van circa € 3,40/kg en bij internationaal transport tot een bedrag van circa € 15,-/kg.

Een goederentransportverzekering dekt schades op allrisk basis of tegen specifiek bij name genoemde evenementen. De dekking van de transportverzekering is afhankelijk van de aard van de goederen, de wijze van verpakking, het vervoerstraject, de waarde en het voertuig waarmee de lading wordt vervoerd.

Een goederentransportverzekering kan doorlopend worden afgesloten of voor ieder transport afzonderlijk. Verhuizers kunnen gebruik maken van een declaratiepolis.

Als u uw goederen over zee vervoert is een goederentransportverzekering van harte aan te bevelen. Bij averij-grosse loopt u het risico dat u de kosten, die gemoeid zijn bij het redden van het schip en de lading, moet betalen. Indien u een transportverzekering heeft afgesloten, betaalt de verzekeraar de kosten.