Vervoerverzekeringen

Autoverzekering

Een auto moet altijd verzekerd worden. Er bestaan globaal drie soorten dekkingen. Dit zijn de ‘WA’, ‘Beperkt casco’ en ‘Volledig casco’ dekking.

WA
WA staat voor Wettelijke Aansprakelijkheid en is dan ook wettelijk verplicht. Deze dekking dekt alle schade die een tegenpartij opgelopen heeft als u aansprakelijk wordt gesteld bij een aanrijding of ongeval. Uw eigen schade is hierbij niet gedekt.

Beperkt casco
Bij beperkt casco is de auto naast de WA-dekking verzekerd tegen schade door brand en diefstal. Vaak ook tegen storm, hagel, ruitbreuk, joyriding en loslopende dieren. Bij een gebeurtenis, keert de verzekeringsmaatschappij echter niet meer uit dan de dagwaarde van de auto. Er zijn beperkt casco verzekeringen die de auto de eerste jaren tegen nieuwwaarde verzekeren. Deze dekking is interessant voor auto’s die niet ouder zijn dan ongeveer 10 jaar.

Volledig casco
Bij volledig casco is de auto verzekerd tegen alle gebeurtenissen. Ook hierbij geldt dat als de dagwaarde van de auto lager is dan het schadebedrag u de dagwaarde krijgt uitgekeerd. Er zijn volledig casco verzekeringen die de auto de eerste jaren tegen nieuwwaarde verzekeren. De auto moet dan wel nieuw gekocht zijn. De volledige casco dekking is vooral geschikt voor auto’s die niet ouder zijn dan ongeveer 6 jaar.

Naast de bovengenoemde dekkingen zijn er nog andere aanvullende dekkingen die u af kunt sluiten:

 • Ongevallen inzittenden
  De inzittenden zijn verzekerd bij overlijden of blijvende invaliditeit. De verzekering keert dan meestal een vast bedrag uit. Het maakt niet uit of de bestuurder schuldig is bij het ongeval.
 • Schade inzittenden
  De inzittenden zijn verzekerd tegen schade die is opgelopen door een aanrijding. Dit kan materiële schade (kleding) of immateriële schade (lichamelijk/psychisch letsel) zijn.
 • Rechtsbijstand
  Bij gebeurtenissen, zoals een aanrijding, kunt u juridisch advies of rechtshulp krijgen.
 • No-claim bescherming
  U mag per jaar meestal 1 schade claimen zonder dat dit gevolgen heeft voor uw no-claim korting. Deze regeling verschilt per maatschappij.
 • Hulpverlening buitenland
  Met hulpverlening buitenland ontvangt u hulp bij pech onderweg in het buitenland.
 • Woonplaatsservice
  Met de woonplaatsservice heeft u recht op hulp als u pech krijgt met uw auto in uw eigen woonplaats.

Premie
De premie van een WA-verzekering wordt vastgesteld aan de hand van de leeftijd van de bestuurder die het voertuig het meest gebruikt, het gewicht van de auto, het aantal kilometers per jaar en vaak ook de regio. De premie voor beperkt casco wordt vastgesteld aan de hand van de dagwaarde. De premie voor ‘volledig casco’ wordt berekend over de nieuwwaarde. De premie is mede afhankelijk van het aantal schadevrije jaren dat u heeft opgebouwd.

Schadevrije jaren
Voor elk jaar dat u als verzekerde schadevrij rijdt (of bij uw verzekeraar geen schade indient) bouwt u één schadevrij jaar op. Schadevrije jaren bieden een korting op de premie. Hoe meer schadevrije jaren hoe hoger de korting. Na het indienen van een schade valt u meestal meerdere schadevrije jaren tegelijk terug. Bij veel verzekeraars kunt u zich hiertegen verzekeren met een no-claim beschermingsverzekering. Deze is maatschappij gebonden en kan niet worden meegenomen wanneer u overstapt naar een andere verzekeraar. Ook is het mogelijk om verder dan nul schadevrije jaren terug te vallen. Het aantal jaren onder nul worden dan minjaren genoemd. Hierdoor ontvangt u geen korting meer, maar betaalt u een toeslag op de premie. Hoeveel de korting of toeslag is, wordt bepaald door een zogenaamde bonus/malusladder. Deze bonus/malusladder is per verzekeraar verschillend.

Wilt u meer weten over een autoverzekering? Neem dan gerust contact met ons op.

Motorverzekering

Wanneer u een motor heeft, moet hiervoor een verzekering afgesloten worden. Minimaal moet de motor WA verzekerd zijn. Dit is wettelijk verplicht. WA staat voor Wettelijke Aansprakelijkheid. Dit betekent dat als u schuld heeft aan een ongeval de verzekering alle kosten betaalt aan de tegenpartij. Er zijn mogelijkheden om de motor aanvullend te verzekeren. De belangrijkste zijn: ‘beperkt casco’ of ‘volledig casco’.

Beperkt casco
Bij beperkt casco is de eigen motor verzekerd tegen brand en diefstal. Soms ook tegen storm- of hagelschade, joyriding en overstekend wild. Bij een gebeurtenis keert de verzekeringsmaatschappij niet meer uit dan de dagwaarde van de motor. Deze dekking is geschikt voor motoren die niet ouder zijn dan 10 jaar.

Volledig casco
Bij volledig casco is de eigen motor verzekerd tegen alle gebeurtenissen (uitsluitingen voorbehouden). Ook hierbij geldt dat als de dagwaarde van de motor lager is dan het schadebedrag u de dagwaarde krijgt uitgekeerd. Er zijn volledig casco verzekeringen die de motor het eerste jaar (of jaren) tegen de nieuwwaarde verzekeren. Een voorwaarde is dan wel dat de motor nieuw gekocht moet zijn. De volledige casco dekking is normaliter geschikt voor motoren die niet ouder zijn dan 6 jaar.

Naast deze dekkingsmogelijkheden zijn er nog andere aanvullende dekkingen die u kunt afsluiten zoals:

 • Rechtsbijstand
  Bij gebeurtenissen, zoals een aanrijding, kunt u juridisch advies of rechtshulp krijgen.
 • No-claim bescherming
  U mag per jaar meestal 1 schade claimen zonder dat dit gevolgen heeft voor uw no-claim korting. Deze regeling verschilt per maatschappij.
 • Ongevallen opzittende
  De passagier/bijrijder is verzekerd bij overlijden of blijvende invaliditeit. De verzekering keert dan meestal een vast bedrag uit. Het maakt niet uit wie schuldig is bij het ongeval.
 • Schade opzittende
  De passagier/bijrijder is verzekerd tegen schade opgelopen tijdens een ongeval. Dit kan materiële schade (kleding) of immateriële schade (lichamelijk/psychisch letsel) zijn.
 • Hulpverlening buitenland
  Met hulpverlening buitenland ontvangt u hulp bij pech onderweg in het buitenland.
 • Woonplaatsservice
  Met de woonplaatsservice heeft u recht op hulp als u pech krijgt met uw motor in uw eigen woonplaats.

Premie
De premie van een WA-verzekering wordt vastgesteld aan de hand van de cilinderinhoud. De premie van de uitbreiding ‘beperkt casco’ wordt berekend over de dagwaarde en de premie van ‘volledig casco’ wordt berekend over de nieuwwaarde. De premie is ook afhankelijk van uw regio, leeftijd en het aantal schadevrije jaren, dat u heeft opgebouwd.

Schadevrije jaren
Voor elk jaar dat u als verzekerde schadevrij rijdt (of bij uw verzekeraar geen schade indient) bouwt u één schadevrij jaar op. Schadevrije jaren bieden een korting op de premie. Hoe meer schadevrije jaren hoe hoger de korting. Na het indienen van een schade valt u meestal meerdere schadevrije jaren tegelijk terug. Ook is het mogelijk om verder dan nul schadevrije jaren terug te vallen. Het aantal jaren onder nul worden dan minjaren genoemd. Hiervoor ontvangt u geen korting, maar betaalt u een toeslag op de premie. Hoeveel de korting of toeslag is, wordt bepaald door een zogenaamde bonus/malusladder. Deze bonus/malusladder verschilt per verzekeringsmaatschappij.

Wilt u meer weten over een motorverzekering? Neem dan gerust contact met ons op.

Bestelautoverzekering

Wat is het verschil tussen een personenauto en een bestelauto? Een bestelauto is hoofdzakelijk ingericht voor het vervoer van goederen. De auto heeft daarom meestal een grote laadruimte. Een bestelauto mag wel meerdere zitplaatsen hebben voor het vervoer van personen. Een bestelauto weegt maximaal 3500 kg (inclusief lading en inzittenden). Als het totaalgewicht hoger is, dan valt deze onder de categorie ‘vrachtauto’. Een bestelauto kan zowel particulier als bedrijfsmatig gebruikt worden.

Net als de autoverzekering kent de bestelautoverzekering drie standaard dekkingen:

 • WA (Wettelijke Aansprakelijkheid)
  Alle schade die u met uw bestelauto maakt aan de tegenpartij is verzekerd. Deze is dekking is (wettelijk) verplicht.
 • Beperkt casco
  Uw bestelauto is verzekerd tegen schade door diefstal en brand en meestal ook door storm, hagel, ruitbreuk, joyriding en loslopende dieren. De auto is verzekerd tegen dagwaarde.
 • Volledig casco (Allrisk)
  Naast de dekkingen van WA en beperkt casco is ook de schade aan uw eigen bestelauto verzekerd. De eerste jaren kan de bestelauto tegen nieuwwaarde worden verzekerd. Daarna geldt de dagwaarde.

Let op dat bij bovengenoemde dekkingen de getransporteerde goederen niet gedekt zijn tegen verlies, diefstal of beschadiging. Hiervoor kunt u een aparte goederentransportverzekering afsluiten. Zie voor informatie hierover de pagina ‘Goederentransport’. Er zijn ook een aantal verzekeraars die een aanvullende dekking ‘Eigen vervoersverzekering’ kennen. Hierbij zijn de getransporteerde goederen verzekerd tegen verlies en diefstal. De standaarddekking bedraagt normaliter € 20.000,-. Voor hogere bedragen geldt maatwerk of een aparte goederentransportverzekering.

Naast de bovengenoemde dekkingen kunnen ook aanvullende dekkingen worden afgesloten:

 • Ongevallen inzittenden
 • Schade inzittenden
 • Rechtsbijstand
 • No-claim bescherming

Premie
De premie wordt bepaald aan de hand van de gekozen dekkingen. Daarnaast zijn de volgende zaken van belang om de juiste premie te kunnen berekenen:

 • Gebruik (particulier of zakelijk)
 • Eigen risico
 • Aantal schadevrije jaren
 • Leeftijd regelmatige bestuurder
 • Regio
 • Aantal kilometers per jaar
 • Dag- of nieuwwaarde
 • Treingewicht (ledig gewicht + laadvermogen)

Wilt u meer weten over een bestelautoverzekering? Neem dan gerust contact met ons op.

Oldtimerverzekering

Een oldtimer is een kostbaar bezit en dient altijd verzekerd te worden. Maar wanneer is een auto of motor nu een oldtimer? Er zijn daarvoor geen duidelijke en wettelijke regels. Normaliter krijgt een auto de oldtimer status als deze ouder is dan 25 jaar (motoren/brommers vaak 30 jaar). Een oldtimer is vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting. Sinds 1 januari 2012 krijgt een auto de oldtimer-status als deze ouder is dan 30 jaar. Er is hierbij wel een overgangsregeling van toepassing.

Ook voor de meeste verzekeringsmaatschappijen geldt dat een oldtimerverzekering kan worden afgesloten als het voertuig 25 jaar of ouder is. Er zijn enkele maatschappijen waarbij een oldtimerverzekering kan worden afgesloten als het voertuig ouder is dan 15 of 20 jaar. Vaak kunnen oldtimerverzekeringen alleen worden afgesloten als het voertuig voldoet aan de eisen volgens de FEHAC (Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs). Bij een oldtimerverzekering mag met het voertuig in de regel vaak niet meer dan 7.500 kilometer per jaar worden gereden. Ook dit verschilt per maatschappij.

Om uw voertuig via een oldtimerverzekering te verzekeren gelden dus een aantal regels. Wij zetten de meest voorkomende hieronder voor u op een rij:

 • Beperkt aantal kilometers per jaar
 • Er moet een tweede voertuig aanwezig zijn voor dagelijks gebruik
 • De oldtimer moet hobbymatig gebruikt worden
 • Er moet van de oldtimer een merkenclub bestaan (bij FEHAC aangesloten)
 • Minimaal 25 jaar oud
 • De oldtimer moet in een (afgesloten) stalling geparkeerd staan.

Bij een oldtimerverzekering kunnen de volgende dekkingen worden afgesloten:

 • WA (verplicht)
 • Beperkt casco
 • Volledig casco
 • Schade inzittenden
 • Ongevallen inzittenden

Een oldtimerverzekering kent vaak geen bonus-malus systeem. Mocht het voertuig een restauratie ondergaan dan is een volledige casco dekking niet nodig. Er kan dan gekozen worden om het voertuig alleen tegen ‘brand en diefstal’ te verzekeren. Voor een beperkt/volledig casco verzekering moet meestal een (FEHAC goedgekeurd) taxatierapport aanwezig zijn. Wij kunnen voor u uw oldtimer laten taxeren.

Wilt u meer weten over een oldtimerverzekering? Neem dan gerust contact met ons op.

Ongevallen inzittende verzekering

De ongevallen inzittendenverzekering is een dekking die meestal als extra kan worden meeverzekerd bij een autoverzekering. Bij een motorverzekering als ‘Ongevallen opzittende’. Deze verzekering kan echter ook als losstaande verzekering worden afgesloten.

De ongevallen inzittendenverzekering kent een vaste uitkering bij:

 • Overlijden
 • Blijvende invaliditeit

De verzekerde bedragen worden van te voren vastgesteld en vermeld in de polis. Bij tijdelijke of gedeeltelijke invaliditeit hangt het af van de polisvoorwaarden hoeveel er uitgekeerd wordt. Dit is per maatschappij verschillend. Het maakt niet uit of de bestuurder schuldig is aan het ongeval. De ongevallen inzittendenverzekering keert nooit meer uit dan in de polis staat vermeld. Schade aan het voertuig zelf is in ieder geval niet verzekerd. Daarvoor is er een aparte motorrijtuigenverzekering.

Wanneer bent u verzekerd? De verzekering geldt in principe voor alle inzittenden in de volgende situaties:

 • Tijdens de rit
 • Tijdens het in- en uitstappen
 • Tijdens een noodreparatie langs de weg

Is sommige gevallen dient de bestuurder apart verzekerd te worden. In de onderstaande situaties wordt aangegeven wanneer er geen aanspraak op de verzekering kan worden gedaan.

 • De bestuurder heeft geen geldig rijbewijs
 • De bestuurder is onder invloed van alcohol en/of drugs
 • De bestuurder neemt deel aan een wedstrijd (of snelheidsrit)
 • De bestuurder gebruikt zijn particuliere auto als taxi

Sommige verzekeraars stellen een maximumleeftijd van de bestuurder als voorwaarde voor de dekking. Psychisch letsel wordt niet vergoed.

Wilt u meer weten over een ongevallen inzittendenverzekering? Neem dan gerust contact met ons op.

Verkeersrechtsbijstand verzekering

Een verkeersrechtsbijstand verzekering geeft u recht op juridisch advies en rechtshulp na een ongeval in het verkeer. Het maakt niet uit of u een bestuurder (ook van vaartuigen) of een voetganger bent. Dit geldt ook voor gebeurtenissen in het buitenland (wereldwijd). Voorbeelden van gebeurtenissen zijn:

 • Onduidelijkheid over schuld bij een opgelopen schade in het verkeer
 • Een foutieve reparatie van de garage waardoor u een ongeval krijgt
 • Problemen in het buitenland waarbij u te maken krijgt met politie en justitie

Het juridisch advies en rechtshulp worden uitgevoerd door de jurist van de rechtsbijstandverzekeraar.
Een verkeersrechtsbijstand verzekering kunt u meestal als aanvullende dekking op uw motorrijtuigenverzekering afsluiten. Let op dat u dus niet dubbel verzekerd bent! In tegenstelling tot een rechtsbijstandverzekering geldt er voor de verkeersrechtsbijstand verzekering geen wachttijd. U bent direct verzekerd!

Polisvoorwaarden
Lees altijd de polisvoorwaarden van de verzekering goed door voordat u deze afsluit! Hierin staan belangrijke gegevens over de dekking(en), premie en eventuele uitsluitingen. Een eigen risico is bij deze verzekering bijna nooit van toepassing.

Wie zijn verzekerd?

 • Verzekeringnemer
 • Partner
 • Inwonende (ongehuwde) kinderen waaronder stief-, adoptie- en pleegkinderen
 • Inwonende (schoon)ouders
 • Inwonend huispersoneel

Wilt u meer weten over de verkeersrechtsbijstand verzekering? Neem dan gerust contact met ons op.

Schade inzittendenverzekering

De schade inzittendenverzekering is een verzekering die meestal als extra dekking kan worden meeverzekerd bij een autoverzekering. Bij een motorverzekering als ‘Schade opzittende’. Deze verzekering kan echter ook als losstaande verzekering worden afgesloten. De ongevallen inzittendenverzekering kent drie dekkingsvormen:

 • Materiële schade
  Bij materiële schade worden zaken vergoed zoals kleding, brillen en andere persoonlijke spullen (bagage).
 • Lichamelijke schade
  Alle medische kosten door lichamelijk letsel, in welke vorm dan ook, wordt te allen tijde vergoed. Dit geldt ook voor psychische schade.
 • Gevolgschade
  Onder gevolgschade kan gedacht worden aan zaken zoals inkomstenderving als gevolg van lichamelijke schade. Ook tijdelijke hulp in de huishouding, vervoerskosten, uitvaartkosten en smartengeld zijn meestal meeverzekerd.

Wanneer bent u verzekerd? De verzekering geldt in de volgende situaties:

 • Tijdens de rit
 • Tijdens het in- en uitstappen
 • Tijdens een noodreparatie langs de kant van de weg

In de onderstaande situaties wordt aangegeven wanneer er geen aanspraak op de verzekering kan worden gedaan.

 • De bestuurder heeft geen geldig rijbewijs
 • De bestuurder is onder invloed van alcohol en/of drugs
 • De bestuurder neemt deel aan een wedstrijd (of snelheidsrit)
 • De bestuurder zijn particuliere auto als taxi gebruikt

Het maakt niet uit of de bestuurder schuldig is aan het ongeval. De schade inzittendenverzekering keert alle aantoonbare schade uit, maar nooit meer dan in de polis staat vermeld. Schade aan het voertuig is in ieder geval niet verzekerd. Daarvoor is een aparte autoverzekering nodig.

Wilt u meer weten over een schade inzittendenverzekering? Neem dan gerust contact met ons op.

Bromfietsverzekering

Als u een bromfiets aanschaft moet deze worden verzekerd. Een WA-verzekering is verplicht. WA staat voor wettelijke aansprakelijkheid. Dit betekent dat u verzekerd bent voor schade aan de tegenpartij, in welke vorm dan ook. Welke objecten vallen onder een bromfiets:

 • Brommer
 • Scooter
 • Snorfiets

De verzekering geldt voor bromfietsen die zowel met brandstof als elektrisch worden aangedreven. Voor objecten zoals een fiets met hulpmotor, scoot-mobiel of brommobiel zijn er meestal aparte verzekeringen.

Naast de verplichte WA-verzekering kunt u uw bromfiets ook verzekeren tegen diefstal. Let op: bij deze dekking moet uw bromfiets altijd op slot worden gezet met een ART goedgekeurd veiligheidsslot (categorie 3). Welke sloten dit zijn kunt u het beste navragen bij uw bromfietshandelaar.

Naast de WA en diefstaldekking is het ook mogelijk om de bromfiets volledig casco (all risk) te verzekeren. Deze verzekering biedt dekking voor schade aan de eigen bromfiets (ook als die veroorzaakt is door eigen schuld). Denk hierbij aan schades veroorzaakt door: een aanrijding, brand, slippen, joyriding en vandalisme.

Premie
Voor de bepaling van de premie wordt bij een WA-verzekering gekeken of de bromfiets voorzien is van versnellingen. Voor casco en diefstal wordt gekeken naar de nieuwwaarde van de bromfiets en de hoogte van het eigen risico. Meestal wordt ook naar de leeftijd van de bestuurder en/of naar de regio waarin u woont gekeken. Voor diefstal/casco dekking geldt vaak een hoge premie en is niet altijd eenvoudig af te sluiten. De bromfiets laten voorzien van een Datatag (chip) levert vaak een premiekorting op. Voor oldtimer bromfietsen geldt vaak een zeer lage premie (zie rubriek ‘Oldtimerverzekering’). Voor het verzekeren van aangebrachte accessoires geldt meestal een aanvullende premie.

Als de bromfiets gebruikt wordt voor koerierswerkzaamheden en/of bezorgen van bijvoorbeeld maaltijden (bedrijfsmatig) dan gelden er vaak andere premies, eigen risico’s en voorwaarden.

Nog enige tips voor de bromfietsverzekering:

 • Rij altijd met een geldig rijbewijs
 • Voer uw bromfiets niet op
 • Rij niet onder invloed van drank en/of drugs
 • Gebruik een ART (categorie 3) goedgekeurd slot bij diefstaldekking

Wilt u meer weten over een bromfietsverzekering? Neem dan gerust contact met ons op.

Fietsverzekering

Als u een fiets koopt is het goed deze te verzekeren. Een fietsverzekering, vaak ook rijwielverzekering genoemd, biedt dekking tegen verlies van en schade aan de fiets. Dit geldt ook voor de aangebrachte accessoires. De verzekeringsperiode van een fietsverzekering is meestal 3 of 5 jaar. Er zijn twee type fietsverzekeringen:

 • Doorlopende fietsverzekering
  Hierbij betaalt u per periode (maand, kwartaal, half jaar of jaar) een premie. Deze verzekering kunt u na 1 jaar op ieder moment opzeggen. Let op dat de totale premie bij een ‘langdurige’ verzekering vaak hoger kan uitvallen dan de restwaarde. Controleer jaarlijks (op termijn) of het nog zin heeft om uw fiets te verzekeren.
 • Aflopende fietsverzekering
  Hierbij betaalt u aan het begin van de verzekeringsperiode een eenmalige premie. Nadeel van deze verzekering is dat er vaak geen premie wordt terugbetaald als bijvoorbeeld de fiets in het begin van de verzekeringsperiode gestolen wordt.

Een fietsverzekering kent twee soorten dekkingen:

 • Beperkt cascodekking
  Deze dekking keert alleen uit bij diefstal. Hierbij kunt u meestal kiezen tussen een uitkering in geld of een nieuwe fiets.
 • Volledig cascodekking
  Deze dekking vergoedt, naast diefstal, ook schade aan de eigen fiets. Hierbij kunt u denken aan schade ontstaan door gebeurtenissen zoals een verkeersongeval, brand, ontploffing en blikseminslag.

Bij veel verzekeraars kunt u kiezen voor een nieuwwaarderegeling (meestal 3 jaar) of op basis van afschrijving (1% of 2% per maand). Let op: de fietsverzekering dekt alleen schade aan uw eigen fiets en niet de schade die u toebrengt aan anderen. Dat risico is namelijk gedekt met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Het is dus belangrijk dat u hiervoor verzekerd bent. Kijk op de pagina ‘Aansprakelijkheidsverzekering’ voor meer informatie.

Premie
De premie wordt bepaald op basis van de nieuwwaarde en type fiets. Ook speelt de regio waarin u woont een rol. Bij een ‘diefstalgevoelige’ regio (bijvoorbeeld de Randstad) is de premie een stuk hoger. Ook is het eigen risico in dat geval hoger. Er wordt een korting op de premie gegeven indien de fiets is voorzien van een anti-diefstal chip of een ART goedgekeurd slot.

Schade-uitkering
Indien de fiets gestolen is, wordt alleen uitgekeerd als de fiets op slot stond. Vaak wordt dan om een bewijs gevraagd door beide originele sleutels te tonen. Schade aan de fiets (bij volledig casco) wordt niet altijd vergoed. Zaken die uitgesloten zijn, zijn bijvoorbeeld schade door opzet of slijtage, schade tijdens snelheidswedstrijden en schade die ontstaat wanneer de fiets verhuurd is.

Wilt u meer weten over een fietsverzekering? Neem dan contact met ons op.

Elektrische fiets verzekering

Een elektrische fiets, wint steeds meer aan populariteit in Nederland. De elektrische fiets geeft namelijk trapondersteuning. Handig bij heuvelachtige gebieden of bij tegenwind. Ideaal voor woon-werk gebruik, u komt niet meer bezweet aan op uw werk. Ook kan er met deze fiets, zonder veel extra inspanning, meer snelheid gemaakt worden. Naast een duurdere aanschaf ten opzichte van een gewone fiets, alleen maar voordelen dus.

E-bike
In de volksmond wordt deze term vaak verkeerd gebruikt. Een e-bike is een vorm van een elektrische fiets. Met een e-bike is meetrappen namelijk niet noodzakelijk. Daarom valt dit fietstype in een andere categorie, namelijk die van een snorfiets. De bestuurder moet minimaal 16 jaar zijn en in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Ook geldt voor dit type fiets een verplichte WA verzekering en dus een kentekenplaat. Het dragen van een helm is bij dit type fiets niet verplicht.

Omdat de aanschafprijs van een elektrische fiets een stuk hoger is dan een gewone fiets, is een verzekering niet overbodig. Net zoals bij de gewone fiets kent deze elektrische fietsverzekering twee type dekkingen:

 • Beperkt cascodekking
  Deze dekking keert alleen uit bij diefstal. U kunt kiezen tussen uitkering in geld of een nieuwe elektrische fiets. De fiets dient een ART goedgekeurd slot te hebben.
 • Volledig cascodekking
  Deze dekking vergoedt, naast diefstal, ook schade aan de eigen elektrische fiets. Hierbij kunt u denken aan schade ontstaan door gebeurtenissen zoals een verkeersongeval, brand, ontploffing en blikseminslag.

Nieuwwaarderegeling
Ook de elektrische fietsverzekering kent bij diverse verzekeraars een nieuwwaarderegeling met een looptijd van meestal drie jaar. Dat betekent dat u gedurende de eerste drie jaar de nieuwwaarde terugkrijgt (of een nieuwe elektrische fiets) als uw elektrische fiets gestolen wordt of total loss raakt. Soms is het mogelijk ook een waardestijging mee te verzekeren. De maximale stijging varieert per verzekeraar.

Aanvullende dekkingen zijn vaak mogelijk:

 • Ongevallen opzittenden
 • Hulpverlening
 • Verhaalsrechtsbijstand
 • Garantiedekking t/m 5 jaar

Let op: de elektrische fietsverzekering dekt alleen schade aan uw eigen fiets en niet de schade die u aan anderen toebrengt. Dat risico is namelijk gedekt met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Het is dus belangrijk dat u zo’n verzekering afgesloten heeft. Kijk op de pagina ‘Aansprakelijkheidsverzekering’ voor meer informatie.

Premie
De premie wordt bepaald op basis van de nieuwwaarde en speelt de regio waarin u woont een rol. De premie wordt vooraf betaald en geldt voor een overeengekomen periode. Meestal is dit drie jaar.

Schade-uitkering
Indien uw elektrische fiets gestolen wordt, dan wordt alleen uitgekeerd als de fiets op slot stond. U moet aan de verzekeraar het originele proces verbaal overhandigen. Ook dient u als bewijs beide originele sleutels te tonen. Schade aan de elektrische fiets (bij volledig casco) wordt niet altijd vergoed. Lees vooraf goed de polisvoorwaarden door om de uitsluitingen te bepalen.

Wilt u meer weten over een elektrische fietsverzekering? Neem dan contact met ons op.