Privacy verklaring

De persoonsgegevens die u bij het gebruik van deze website achterlaat, worden conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens gebruikt en komen alleen aan ons ter beschikking. De gegevens worden niet verstrekt aan derden. Wij streven na om uw persoonsgegevens zo te verwerken en te beheren dat uw privacy wordt beschermd en gewaarborgd.

Verwerking van persoonsgegevens

Als u een informatieaanvraag indient, leggen wij uw gegevens vast. De gegevens die u ons in dergelijke gevallen toestuurt, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden. Alle aan ons verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door ons aan derden worden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om zonder nadere kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.